Källan av cybersäkerhet

Multitrådad intelligens, Cybersäkerhet & säker webbutveckling

CYBERTRIGO DNA

0X941484200

Vi är ett team av unga, kreativa och ambitiösa experter som är dedikerade till att tillhandahålla topp kvalitet

webbplats- och cybersäkerhetstjänster

till våra kunder. Vi erbjuder olika typer av projekt allt från småföretag till avancerade projekt. Vi är alltid måna om att arbeta med dig och försöka tänka utanför boxen. Vi står alltid till din tjanster. Vi är bra på våra jobb och vi tror att våra kunder också är det. Vi är ett team av proffs som brinner för vårt arbete.

AI/ML & Cybersäkerhet

0X5245590

Cyberattacker ökar i mängd varje dag och utökar sig, artificiellt medvetande hjälper analytiker med bristande resurser att ligga steget före hoten. Genom att sammanställa hotintelligens från miljontals forskningsartiklar, nyheter och bloggar, administrerar AI omedelbara insikter för att stödja din tvist genom bruset från tusentals dagliga varningar, vilket drastiskt minskar svarstiderna.

AI/ML in CyberSecurity

0X5245590

Cyberattacks advance in quantity everyday and ramification, artificial consciousness is helping under-resourced security activity analysts stay ahead of threats. Curating threat intelligence from millions of research papers, news and blogs, AI administer instant insights to support you dispute through the noise of thousands of daily alerts, drastically reducing response times.

UTVECKLING AV WEBBAPPLIKATIONER

0X222040

Webbapplikationsutveckling är att skapa en samling relaterade webbsidor och distribuera den till en lämplig server för att göra den tillgänglig på webben. Med innovation och framsteg inom teknik finns det flera språk, verktyg och lösningar tillgängliga idag för att utveckla en webbapplikation. Att skapa en webbplats kan vara allt från ett 15-minutersjobb till många månader beroende på komplexiteten i dess funktioner.

CYBERTEKNOLOGIER

0X645464930

Cybertrigo har också förmånen att få tillgång till ett affärsekosystem.

CYBER TEKNOLOGIER

0X645464930

Client-side (Frontend)

Server-side (Backend)

Embedded Systems

IoT Solutions

Cloud

Markups & Meta Markups

Cybertrigo har också förmånen att få tillgång till ett affärsekosystem.

Experter inom alla aspekter av

produktens livscykel

Webbteknik på högsta nivå

Oavsett om du är ett Fortune 500 företag eller ett nystartat företag - ger vi våra kunder den kreativa och tekniska affärslösning de behöver för att lyckas.

LÅT INTE CYBERATTACKERNA PÅVERKA DIG

TA KONTAKT MED OSS

Om du har några frågor, var god och kontakta oss. Vi ser fram emot att få jobba med dig.

KONTAKT